Jogi feltételek

Az Ön által látogatott honlap üzemeltetője a Biggeorge Alapkezelő Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.)

A honlappal kapcsolatos alapvető szabályokat az alábbiakban rögzítjük:

A www.bgalapkezelo.hu honlap vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlap megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

A www.bgalapkezelo.hu honlap vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlap és az azokon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Biggeorge Alapkezelő Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A www.bgalapkezelo.hu honlapon vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, illetve az információk, adatok alapján levont következtetések, meghozott döntések helyességéért, pontosságáért az Biggeorge Alapkezelő Zrt. felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a honlapok használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Biggeorge Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a Biggeorge Alapkezelő Zrt. a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Biggeorge Alapkezelő Zrt. kizárólag a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával Ön, mint a honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait az Biggeorge Alapkezelő Zrt. nyilvántartsa és kezelje. Részletes szabályokat a honlapunkon található „Adatkezelési Tájékoztatóban” találhat.

Az Biggeorge Alapkezelő Zrt. az ügyfelei és a honlapot látogatók személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.

A honlappal kapcsolatos észrevételeit az info(at)bgalapkezelo(dot)hu e-mail címre küldheti.

A jelen honlap tartalma marketinganyag, a Biggeorge Alapkezelő Zrt. alapjaiba való befektetés lehetőségének megismertetését, illetve arra vonatkozó általános információk nyújtását szolgálja, a honlapon szereplő információk és a piaci környezet ismertetése, a pénzügyi mutatók a Biggeorge Alapkezelő Zrt. jelenlegi ismeretein és információin alapszanak, a várható hozamra vonatkozó adatok előzetes számítások, nem tekinthetők a Biggeorge Alapkezelő Zrt. részéről kötelezettségvállalásnak. A honlap tartalma nem minősül sem befektetési ajánlatnak, sem befektetési tanácsnak, sem a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti befektetési tanácsadásnak, sem a Bszt. 76.-77. §-a szerinti befektetési elemzésnek, nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, egyúttal nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom. Az esetleges befektetés prezentációban szereplő adójogi következményei kizárólag tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők adótanácsnak vagy az adózásra vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének.

A honlapon foglaltak konkrét befektetési döntés meghozatalára önmagukban nem alkalmasak, bármely alapba való megalapozott befektetési döntés meghozatalát megelőzően szükséges a befektetési tranzakció teljes dokumentációja és a befektetésre vonatkozó valamennyi információ megismerése, a befektetéssel járó kockázatok, költségek és esetleges veszteségek, károk felmérése. Mindezekre tekintettel a jelen prezentáció alapján meghozott befektetési döntésért való felelősségét a Biggeorge Alapkezelő Zrt. teljes egészében kizárja.