Befektetési alapok

Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (futamideje lejárt, megszűnés alatt)

Befektetési politika

Az Alap a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által Budapest XIII. kerület belterület 25862 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, XIII. kerület Dagály utca 5. szám alatt található, kivett beépítetlen terület besorolású, összesen 2450 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban Ingatlan) kívánja megvásárolni.

A fenti ingatlanon az Alap „Dagály Residence” néven saját beruházásában 131 db lakást, 5 üzlethelyiséget, 3 irodát, 25 db tárolót, 154 db gépkocsi beállót kíván megépíteni (a továbbiakban és ezt megelőzően Projekt).

A megvalósítandó épület alapvetően lakóépület, kereskedelmi,szolgáltató és iroda egységekkel kiegészítve. A Dagály Residence remek közlekedési és infrastrukturális adottságainak köszönhetően könnyen megközelíthető és élhető életteret biztosít lakói számára. Elhelyezkedése ideális, az utcát nem zavarja a Váci úti forgalom, azonban a Forgách utcai metrómegálló karnyújtásnyira található, az Árpád híd pedig 5 perc sétával megközelíthető.

A környék ellátottsága kiváló: óvoda, iskola, gyógyszertár, fitneszterem, éttermek, bevásárlóközpontok mind elérhető közelségben találhatók.

Az épület fő homlokzata a Dagály utca felé néz. Innen érhető el a két közlekedőblokk, valamint a földszinti gépkocsi parkoló. A Karikás Frigyes utca felől nyílik a mélygarázs lehajtója.

Az épület földszintjén található a gyalogos főbejárat, emellett alakítottak ki egy másodlagos közlekedő blokkot is. A déli, Dagály utca felöli oldalon kisebb kereskedelmi területek jönnek létre.

Az első emeleten a szabályozási tervnek megfelelően lakásokat nem lehetett elhelyezni, így ide bérirodák kerültek. Ezek külön megközelítésére, illetve külön ellenőrzött függőleges közlekedőblokkjának kialakítására van lehetőség.

A pinceszint és a földszint kivételével az épület kétirányú fő homlokzata visszahúzásra került, hogy így lehetőség nyíljon a kilátás felé tájolt, nagyobb mélységű teraszok elhelyezésére. A másodiktól a negyedik emeletig általános kiosztású szinteket találunk, 18 lakással. A déli oldali lakások kialakítása rugalmasan követi az értékesítési igényeket, így azonos homlokzati kialakítás mellett lehetőség van mind 40 m2 körüli kis lakások, mind 60 m2 körül, 2+1 szobás nagyobb lakások elhelyezésére.

A felső szintek fokozatosan visszalépcsőznek a sarkon kialakított építészeti hangsúly irányába, így illeszkedve közel azonos csatlakozási magassággal a szomszédok felé. A visszahúzásokat lezáró lakások nagyobbak, csakúgy, mint a hozzájuk kapcsolódó tetőteraszok. A déli oldalon a lépcsőzés az 5., az északi oldalon pedig a 7. emelettől indul.

Az épület tömege alkalmazkodik a szabályozásban meghatározott építési vonalakhoz.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap zártvégű, futamideje 24 hónap.

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek. A Befektetőnek az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 100.000,- EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelő (a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes, MNB EUR árfolyamon átszámított) azaz 30.796.000,- HUF (harmincmillió-hétszázkilencvenhatezer forint) össznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik.

A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek, de a Befektetőnek az „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 10.000.000,- HUF, azaz tízmillió forint Befektetési Jegyre vonatkozik.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek a másodlagos forgalomban kizárólag azon Befektetők részére értékesíthetőek, akik az átruházás időpontjában már az Alap befektetői.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Az „A” sorozat tekintetében: 700.000.000,- Ft
A „B” sorozat tekintetében 175.000.000,- Ft

Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „A” sorozatú zártvégű befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000718911
Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „B” sorozatú zártvégű befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000 718929

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.