Befektetési alapok

Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal által Budapest XI kerület belterület 1996/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, XI. kerület Maléter Pál utca 3. szám alatt található, kivett beépítetlen terület besorolású, összesen 10.989 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban Ingatlan) kívánja megvásárolni, és azon Sasad Liget 5. ütem néven saját beruházásában 218 db lakást, 7 üzlethelyiséget, 184 db tárolót, valamint a vonatkozó szabályozás esetleges változásának függvényében minimum 190, illetve maximum 266 pinceszinti gépkocsi beállót megépíteni (a továbbiakban Projekt).

Az megvalósítandó épület alapvetően lakóépület, a tömbbelső felé feltáruló kereskedelmi és szolgáltató egységekkel kiegészítve.
Igényes, szépen szerkesztett otthonok tervezése, melyeknél nemcsak a jó tájolás, hanem a megfelelő intimitás, és kifejezetten nagyméretű, használható geometriájú teraszok létrehozása – mint alapgondolat határozta meg a tervezési kiindulást. A lakások középfolyosóról nyílnak, jellemzően egyterű, amerikai konyhás étkezős nappalival. A lakásbejáratok a nappali felé nyílnak. A nappalikhoz széles, tágas teraszok és erkélyek kapcsolódnak. A tervező arra törekedett, hogy a hálóhelyiségek a kapcsolódó mellékhelyiségekkel és gardróbokkal a nappalitól lehetőleg elszeparált intim zónát alkossanak. A földszinti lakások kertkapcsolattal bírnak, ezekhez elkülönített magánkertek kapcsolódnak.
A tervezett beépítés a Sasad Liget ingatlanberuházás 5. üteme. A szabályozási terv szerint a tervet a terület egyik központi részeként tervezték, a környező területhez képest intenzívebb beépítési mutatókkal.
Az épület szabadonálló beépítésű. A lakófunkciót két, a Nagyszeben utcára nagyjából merőleges épülettömeg alkotja. Mindkét épületrészben két-két zárt lépcsőházra felfűzött, középfolyosós elrendezésű lakások találhatóak majd. A lakótömböket a lényegesen alacsonyabb, a telek hátsó-belső frontjára tájolt kereskedelmi-szolgáltató épületszárny köti össze, melyet az épületek közti udvar felől a terep ráfuttatásával rejtetten kezelnek. Az épület alatt a terület központi részét lefedve alakítottak ki egy szint mélygarázst.
A kereskedelmi és szolgáltató funkció elsősorban az itt és a Sasad Liget további ütemeiben lakók belső igényeit szolgálja ki, így ezek az egységek a telektömb belső, központi tere felé nyitnak.
Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap zártvégű, futamideje 24 hónap.

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek. A Befektetőnek az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 100.000,- EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelő (a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes, MNB EUR árfolyamon átszámított) azaz 30.796.000,- HUF (harmincmillió-hétszázkilencvenhatezer forint) össznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik.

A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek, de a Befektetőnek az „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 10.000.000,- HUF, azaz tízmillió forint Befektetési Jegyre vonatkozik.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Az „A” sorozat tekintetében: 1.081.600.000,- Ft
A „B” sorozat tekintetében 270.400.000,- Ft

Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „A” sorozatú zártvégű befektetési jegy ISIN azonosítója:
HU0000718853
Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „B” sorozatú zártvégű befektetési jegy ISIN azonosítója:
HU0000718861

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.