Befektetési alapok

Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az alap célja olyan jó lokációban található, lakóingatlan, vagy irodaingatlan projekt megvalósítására alkalmas telek megvásárlása (a továbbiakban Ingatlan), amely a fejlesztés révén a befektetők számára kedvező megtérülést biztosít. Az Alap kizárólag Budapest területén található, jelentős méretű projekt megvalósítását lehetővé tevő fejlesztési területet kíván megvásárolni.

Az Alap nyíltvégű.

A Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag a Kezelési Szabályzat 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Prospektus rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) és b) pontja alapján minősül zártkörűnek.

A forgalomba hozatalt követően sem a Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Prospektus rendeletzártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A Befektetési Jegyek forgalmazási maximuma 9.500.000 db, egyenként 100 HUF névértékű, azaz maximálisan 950.000.000 HUF össznévértékű Befektetési Jegy.

Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap nyíltvégű befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000726179

A Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

A Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.