Befektetési alapok

Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap megvásárolta a B-FIVE Logisztikai Korlátolt felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszáma: 01-09-202732) (a „Projekttársaság”)100%-os tulajdonrészét (a „Részesedés”). A Részesedés eladója, a Projekttársaság korábbi 100%-os tulajdonosa, az Alapkezelővel egy tulajdonosi körbe tartozó B-FOURTEEN Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-09-350334, a „B-FOURTEEN”).
A Projekttársaság megvásárolta az Újpesti Ipari Park közelében található, az illetékes ingatlanügyi hatóság által Budapest IV. kerület, belterület, 76373/14 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 1044 Budapest, Megyeri út 51. szám alatt található 17.082 m² területű, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlant, valamint a Budapest, belterület 76373/12 helyrajzi szám alatti kivett út megnevezésű ingatlan 1016/2902 illetősége (a továbbiakban együtt: Ingatlan) tulajdonjogát.

Az Ingatlan elhelyezkedése:
Az Ingatlan a Főváros 4. kerületében, a Megyeri úton, a Megyeri Temető és a Farkas erdő közti területen egy Lidl szupermarket szomszédságában helyezkedik el, Pest északi részén, Megyer városrészben. Az ingatlan Pest egyik forgalmas útjáról, a Megyeri útról közvetlenül elérhető és gyorsan megközelíthető mind a város, mind az M0-ás körgyűrű irányából. Az Ingatlantól Pest egyik legforgalmasabb útja, a Váci út 500 m-re van.

Felépítmények:
Az Ingatlanon jelenleg 3 épület található: egy Irodaház, egy Raktárépület és egy 2008-ban épült Új Raktárépület. Összes bérbeadható területük: 9.170 m².

Az Alap célja a hozemtermelés.

Az Alap nyíltvégű.

A Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek.

A forgalomba hozatalt követően a Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A forgalomba hozatali maximum 500.000.000,- Ft.

BIGGEORGE 23. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000724190


A Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

A Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.