Befektetési alapok

Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap meg kívánja vásárolni a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (lajstromszáma a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában: 1211-11, székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., statisztikai számjele: 18129030-4110-915-01; adószáma: 18129030-2-41), amelynek kezelője ugyancsak az Alapkezelő, kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal által 18391/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, belterület III. kerületben található (címe „címképzés alatt”), kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2452,86 m2 alapterületű ingatlant (az „Ingatlan”).
Az Ingatlant is magában foglaló fejlesztési területen a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap saját beruházásában megkezdődött a Waterfront City elnevezésű komplexum kivitelezése, mely egy több egymástól eltérő ütemben megvalósuló nagyobb fejlesztés.
Az Alap a Waterfront City második ütemének megvalósítására jött létre (a „Projekt”), melynek épületében összesen 169 lakás épül, amik között megtalálhatóak a stúdiólakások ugyanúgy, mint az 1-2-3 szobás lakások is, többféle méretben és elrendezésben. A második ütemben megvalósuló 4. számú lakóház felépítéséhez szükséges építési engedély 2019. március 29. napján, BP-01/007/00016-48/2019 iktatószámon, IR-000129275/2019 iratazonosítójú számon kiadásra került, amely 2019. március 29-én véglegessé vált.
A Waterfront City épületei szabadonálló beépítésűek, köztük magánutak és belső parkok terülnek el. A városnegyed területén halad át az Óbuda fejlesztési tervének részét képző, a Kolosy tértől induló Budai Promenád sétány, melynek két oldalán, az épületek földszintjén üzletek és vendéglátóipari egységek kapnak helyet. A földszint feletti szinteken változó méretű lakások kerülnek kialakításra. Az épületekhez tartozó gépkocsi parkolók a mélygarázsokban kerülnek elhelyezésre.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap nyíltvégű.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek.

A Befektetőnek az „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 10.000.000 HUF, azaz tízmillió forint össznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik. A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegy jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés a) illetve b) pontja alapján minősül zártkörűnek.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Az „A” sorozat tekintetében a forgalomba hozatali minimum 272.000.000,- Ft,
a forgalomba hozatali maximum 912.000.000,- Ft
A „B” sorozat tekintetében a forgalomba hozatali minimum 100.000.000,- Ft,
a forgalomba hozatali maximum 228.000.000,- Ft

BIGGEORGE 21. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000724190

BIGGEORGE 21. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000724208


Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.