Befektetési alapok

Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap meg kívánja vásárolni a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (lajstromszáma a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában: 1211-11, székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., statisztikai számjele: 18129030-4110-915-01; adószáma: 18129030-2-41, amelynek kezelője ugyancsak a Biggeorge Alapkezelő), kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal által 18391/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, belterület III. kerületben található (címe „címképzés alatt”), kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2.486 m2 alapterületű ingatlant, valamint a 18391/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, belterület III. kerületben található (címe „címképzés alatt”), kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3.981 m2 alapterületű ingatlant (együtt az „Ingatlan”). Az Ingatlanon a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap saját beruházásában megkezdődött a Waterfront City elnevezésű komplexum kivitelezésének első üteme (a „Projekt”), mely egy több egymástól eltérő ütemben megvalósuló nagyobb fejlesztés részét képezi.

Az első ütem 3 épületében összesen 269 lakást tervezünk megvalósítani, melyek között megtalálhatóak a stúdiólakásokon keresztül az 1-2-3 szobás lakások is, többféle méretben és elrendezésben. Az első ütemben megvalósuló 1. lakóház felépítéséhez szükséges építési engedély 2019. március 25-én, BP-01/007/00015-46/2019 iktatószámon, IR-000118730/2019 iratazonosítójú számon kiadásra került, amely 2019. március 29. napján véglegessé vált. Az első ütemben megvalósuló 2. lakóház (2A és 2B jelű épületek) felépítéséhez szükséges építési engedély 2019. március 28-án, BP-01/007/00017-48/2019 iktatószámon, IR-000125143/2019 iratazonosítójú számon kiadásra került, amely 2019. március 29. napján véglegessé vált.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap nyíltvégű.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek.

A Befektetőnek az „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 10.000.000 HUF, azaz tízmillió forint össznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik. A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegy jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés a) illetve b) pontja alapján minősül zártkörűnek.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Az „A” sorozat tekintetében: 2.060.000.000,- Ft
A „B” sorozat tekintetében a forgalomba hozatali minimum 51.500.000,- Ft,
a forgalomba hozatali maximum 515.000.000,- Ft

BIGGEORGE 20. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000723770

BIGGEORGE 20. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000723788

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.