Befektetési alapok

Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap meg kívánja vásárolni az Alapkezelő által kezelt Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alaptól a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 24354/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1052 Budapest, Városház utca 20. szám, illetve 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 17. szám alatt található, 11.117 m² területű, „kivett irodaház” megnevezésű ingatlanon (a „Társasház” vagy „Épület”) létesülő Emerald Hotelt, a Hotel lakosztályaként hasznosítandó 16 db lakást, 7 db üzlethelyiséget, valamint a Magyar Telekom Nyrt. által bérelt önálló ingatlant képező ingatlanokat, valamint a Társasházban létesülő fitnesz helyiséget (az „Ingatlan vagy Ingatlanok”). Az Ingatlanok a Társaházban ingatlan egységenként önálló ingatlanként kerülnek bejegyzésre.

Az Alap célja a jövedelemtermelés.

Az Alap nyíltvégű.

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek. A Befektetőnek az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 100.000,- EUR, azaz egyszázezer euró össznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegy jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek.
A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatók fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
A forgalomba hozatali mennyiség minimuma és maximuma sorozatonként eltérő.
Az „A” sorozat tekintetében minimum: 9.200.000 EUR
A „A” sorozat tekintetében maximum: 10.286.000 EUR
Az „B” sorozat tekintetében minimum: 257.150 EUR
A „B” sorozat tekintetében maximum: 2.571.500 EUR

BIGGEORGE 18. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN AZONOSÍTÓJA:
HU0000722780 BIGGEORGE 18. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN AZONOSÍTÓJA :
HU0000722798

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerültek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 1 EUR, azaz egy euró
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 1 EUR, azaz egy euró.