Befektetési alapok

Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal által Budapest XII. kerület belterület 8395/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, XII. kerület Németvölgyi út 41.-45 szám alatt található, kivett beépítetlen terület besorolású, összesen 8.068 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban Ingatlan) kívánja az Alap értékelője által megállapított piaci értéknek megfelelő megvásárolni, a szintén az Alapkezelő által kezelt Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alaptól.

A fenti ingatlanon az Alap „Németvölgyi Residence” néven saját beruházásában 46 db lakást, 52 db tárolót, 70 db gépkocsi beállót kíván megépíteni.

A Projekt elhelyezkedése ideális; Budapest egyik legmagasabb presztízsű kerületének népszerű részén található, ahol egyszerre érvényesül a bel-budai városi és hegyvidéki hangulat. A környék infrastrukturális ellátottsága kiváló. A közelben található a Hegyvidék Bevásárlóközpont, a MOM Park, számos kisbolt és vendéglő, illetve több magyar és nemzetközi iskola, óvoda. A Projekt tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. Az ingatlantól pár perces sétával elérhető a 112-s, a a 212-s és a 105-s buszok megállója is. A hegyvidéki környezet, a nagy zöld felületekkel ugyanakkor élhető életteret biztosít a Projekt lakói számára. A lejtős telken szabadon álló épületek megközelítése két személybejáraton keresztül, a Németvölgyi út felől történik. Az épületek telepítésekor kiemelt szempont volt a környezethez illeszkedő, kellemes térérzetet biztosító beépítés és a nagy kiterjedésű, egybefüggő felületű belső kert kialakítása, valamint a lakások tájolása a belső kertek és felsőbb szintek esetén a városi panoráma felé. A parkon belül felszín feletti gépjármű forgalom nincs. A gépjárművek az épületek alatt szerkezetileg önálló, de egymással összekötött mélygarázsokban kerülnek elhelyezésre, a Németvölgyi útról nyíló közös lehajtón keresztül történő megközelítéssel. A tereplejtést kihasználva a csatlakozó terepszint alatt, illetve a garázsszinten helyezkednek el a lakásokhoz tartozó kerékpártárolók, a hulladéktárolók, valamint a gépészeti helyiségek.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap zártvégű.

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az Alap működési formája: zártkörű.

A lehetséges befektetők köre: lakossági és szakmai befektetők, azzal, hogy az Alap által kibocsátásra kerülő „A” sorozatú befektetési jegyekből csak olyan befektetők jegyezhetnek, akik egyenként legalább 100.000 EUR, azaz százezer eurónak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, míg a „B” sorozatú befektetési jegyekből csak a Kezelési Szabályzat mellékletében megjelölt személyek jegyezhetnek. Az EUR-ban meghatározott összeg átszámításánál a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes, MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
A forgalombahozatali mennyiség minimuma és maximuma sorozatonként megegyezik.
Az „A” sorozat tekintetében: 724.000.000,- Ft
A „B” sorozat tekintetében 181.000.000,- Ft

BIGGEORGE 16. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000721055

BIGGEORGE 16. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000721048

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerültek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.