Befektetési alapok

Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 14789 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1023 Budapest, Bécsi út 33. szám alatt található, 10.243 bruttó bérbeadható alapterülettel rendelkező Bécsi Corner Irodaházat (az „Ingatlan”) tulajdonló Lajos Projekt Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszáma: 01-09-860581) (a „Projekttársaság”) 70%-os tulajdonrészét (a „Részesedés”) kívánja megvásárolni.

Az Ingatlan bemutatása:
Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 33.
Funkció: Irodaház
Építés éve: 2009
Bruttó bérbeadható terület: 10.243 m2
Iroda: 7.498 m2
Üzlet: 2.326 m2
Raktár: 419 m2
Parkolás: 131 db parkolóhely, mínusz 3 szinten.

Az épületet a Projekttársaság fejlesztette 2008-2009-ben, a meglévő műemléki védettség alá eső épületek teljes, szerkezeti elemekig terjedő újra építésével és egy új irodaszárny megvalósításával. Az Ingatlan korszerű, „A” kategóriás irodaház, ami 2016. óta rendelkezik a BREEAM IN USE „Very Good” minősítéssel is.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap nyíltvégű.

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja, míg a „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek.
Az „A” sorozatú befektetési jegyekből 5.550.000 darab, egyenként 1 EUR névértékű befektetési jegy kerül kibocsátásra, 5.550.000 EUR összesített névértékkel.

A „B” sorozatú befektetési jegyekből 50.000 darab, egyenként 1 EUR névértékű befektetési jegy kerül kibocsátásra, 50.000 EUR összesített névértékkel. A forgalomba hozatalra jegyzési eljárás során kerül sor.
A jegyzés során érvényes jegyzési nyilatkozat az „A” sorozat tekintetében legkevesebb 100.000 EUR, azaz Egyszázezer euró, a „B” sorozat tekintetében legkevesebb 10.000 EUR, azaz tízezer euro össznévértékű Befektetési Jegyre tehető.

A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegy jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek.
A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
A forgalombahozatali mennyiség minimuma és maximuma sorozatonként megegyezik.

Az „A” sorozat tekintetében: 5.550.000 EUR
A „B” sorozat tekintetében: 50.000 EUR

BIGGEORGE 12. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN AZONOSÍTÓJA: HU0000719927
BIGGEORGE 12. Ingatlanforgalmazó INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN AZONOSÍTÓJA : HU0000719935

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerültek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 1 EUR, azaz egy euró
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 1 EUR, azaz egy euró.