Befektetési alapok

BIGGEORGE 5. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP (futamideje lejárt, megszűnés alatt)

Befektetési politika

Az Alap a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által Budapest VII. kerület belterület 34145/2 és 34146/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben Budapest, VII. kerület Dob utca 34-36. szám alatt található, kivett beépítetlen terület besorolású, összesen 2153 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban Ingatlan) kívánja megvásárolni, és azon „Elisabeth Residence” néven saját beruházásában 125 db lakást, 4 üzlethelyiséget, 37 db tárolót, 75 db pinceszinti gépkocsi beállót kíván megépíteni (a továbbiakban Projekt). A két külön helyrajzi számon szereplő telekrész egyesítése jelenleg folyamatban van.

Az Eladó pozitív tervtanácsi véleménnyel rendelkezik a megvalósítandó Projektre vonatkozóan. Az ingatlan teljes közművesítettséggel rendelkezik, 2 oldalról teljes hosszon tűzfalak határolják.

Dominánsan diákok, fiatalok számára, kisebb mértékben családoknak, illetve 7 lakás esetében generációs osztású kompakt és komfortos, jó minőségű lakások kialakítása; földszinten a szabályozási előírásoknak megfelelően közterületek felé 2db üzlet, illetve 2db kiállítótér létesítése, valamint hosszanti irányban az épület udvarán keresztül a gyalogos átközlekedés időkorlátos biztosítása szerepel a tervekben.

Az Elisabeth Residence alapvetően befektetésre optimalizált lakásokat kínál; a Projektben a lakásvásárlók számára egyedülálló lehetőség, hogy a Biggeorge Property Zrt. leányvállalata, a Biggeorge Serviced Apartments Zrt. többféle konstrukcióban, kedvező hozam mellett hasznosítás céljából visszabérli az ingatlanokat, mely befektetési lehetőség igénybevételére vonatkozóan a regisztrációs szerződést aláíró vevőjelöltek kb. 50%-a előbérleti szerződés aláírásával erősítette meg ezen szándékát.

Az Alap célja a tőkenövekedés. 

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban. Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja, míg a „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek. 

Az Alap zártvégű, futamideje 24 hónap. 

Az „A” sorozatú befektetési jegyekből 8.600.000 darab, egyenként 100 Ft névértékű befektetési jegy került kibocsátásra, 860.000.000 Ft összesített névértékkel. Az „B” sorozatú befektetési jegyekből 2.150.000 darab, egyenként 100 Ft névértékű befektetési jegy került kibocsátásra, 215.000.000 Ft összesített névértékkel. 

A forgalomba hozatalra jegyzési eljárás során került sor. A jegyzés során érvényes jegyzési nyilatkozat az „A” sorozat tekintetében legkevesebb 100.000 EUR, azaz Egyszázezer euró, vagy annak megfelelő össznévértékű, a „B” sorozat tekintetében legkevesebb 10.000.000 HUF, azaz tízmillió forint össznévértékű Befektetési Jegyre volt tehető. Az EUR-ban meghatározott összeg átszámításánál a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes, MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamot kellett alkalmazni, ennek megfelelően az „A” sorozatba tartozó befektetési jegyek jegyzésére vonatkozó legalacsonyabb érvényes jegyzési nyilatkozat 30.625.000 HUF, azaz harmincmillió-hatszázhuszonötezer forint össznévértékű befektetési jegyre vonatkozott, az MNB 2016. szeptember 23. napjára vonatkozóan közzétett hivatalos EUR árfolyama alapján, mely 306,25 HUF.

Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, úgy azok a másodlagos forgalomban is csak zártkörűen értékesíthetőek. Mivel az Alap zártvégű, így a Befektetési Jegyek az Alap futamideje alatt a Befektető kezdeményezésére nem válthatóak vissza, ugyanakkor az Alapkezelő jogosult a Befektetési Jegyeket bevonni a Kbftv.-ben és a Kezelési Szabályzatban írtak szerint.

Biggeorge 5. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „A” sorozatú zártvégű befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000717939
Biggeorge 5. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „B” sorozatú zártvégű befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000717947

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz Egyszáz forint.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz Egyszáz forint.