Befektetési alapok

Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap egy 9027 Győr, Íves utca 6. (hrsz: 5475/25) szám alatti logisztikai ingatlant (az „Ingatlan”) tulajdonló, a Kormányrendelet VII. fejezete szerinti ingatlantársaságban szerzett adásvétel újtán tulajdonrészt. Az Alap a B-TWENTY-TWO INVESTMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 07-09-023620, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) (a „Projekttársaság”) 20.000.000 Ft összegű jegyzett tőkéjének 74,4%-át kitevő, 14.880.000 Ft névértékű törzsbetétet képviselő, 74,4% részesedést megtestesítő üzletrészét (a „Részesedés”) vásárolta meg. A Részesedés a Projekttársaság legfőbb szervében a szavazatok 80%-ára (1.600 db) jogosítja az Alapot, ekként a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít az Alap számára. 

Az Ingatlan elhelyezkedése:

Az ingatlan Győr belvárosától hozzávetőleg 4 km-re észak-keleti irányban, az Audi gyár közvetlen szomszédságában, attól mindössze 200 méterre helyezkedik el. Kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik, mivel a Bécs–Pozsony–Budapest tengelyen helyezkedik el.

Felépítmény:

A telek 44.154 nm. Az Ingatlan egy ipari Ingatlan, amely két épületrészből áll. Az épületet egy iroda rész és raktár/gyártó rész alkotja. A bruttó bérbeadható terület 20.388nm.

Az Alap célja a jövedelemtermelés.

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyekből kizárólag olyan személyek jegyezhetnek, illetve azok a folyamatos forgalmazás során, vagy a másodlagos forgalomban kizárólag azon Befektetők részére értékesíthetőek, akik legalább 100.000 EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelő értékben jegyeznek/vásárolnak. A folyamatos forgalmazás során, illetve másodlagos forgalomban az „A” sorozatú Befektetési Jegyet olyan Befektetők is megszerezhetik, akik már rendelkeznek legalább 100.000 EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelő értékű „A” sorozatú Befektetési Jeggyel.

A már forgalomban lévő „B” sorozatú Befektetési Jegyekre csak a Kezelési Szabályzat mellékletében megjelölt személyek adhatnak vételi megbízást, illetve a „B” sorozatú Befektetési Jegyek csak e személyek között forgalomképesek. 

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek a Prospektus rendelet 1. cikk (4) bekezdés d) pontja alapján, a „B” sorozatú Befektetési Jegyek forgalomba hozatala a Prospektus rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) és b) pontja alapján minősül zártkörűnek.

A forgalomba hozatalt követően sem a Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Prospektus rendelet zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

BIGGEORGE 24. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000726948

BIGGEORGE 24. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN azonosítója: HU0000725502

A Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

A Befektetési Jegyek névértéke: 1 EUR, azaz egy euró.