Befektetési alapok

Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap a következő ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) kívánja megvásárolni és hosszú távon bérbeadás útján hasznosítani:

  • 4026 Debrecen, Bethlen utca 7., Hrsz: 8306.

Városközponti elhelyezkedésű, mindössze 200 méterre található a Debreceni Református Nagytemplom és a város sétálóutcája. A telek mérete 3.376 m2, bérbeadható területe bruttó 6.099 m2. A Magyar Telekom Zrt. 65 m2 területre hírközlési joggal rendelkezik, valamint további 362 m2 telki szolgalmi joggal terhelt, illetve az egyik telekszomszéd átjárási szolgalmi joggal bír az elhatárolatlan külszíni parkoló okán.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap nyíltvégű.

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A forgalomba hozatali mennyiség minimuma és maximuma sorozatonként megegyezik.

Az „A” sorozat tekintetében: 483.200.000 HUF

A „B” sorozat tekintetében: 120.800.000 HUF

BIGGEORGE 19. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN

azonosítója: HU0000722657

BIGGEORGE 19. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN

azonosítója: HU0000722665

 

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerültek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint

A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.