Befektetési alapok

Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap a Tata belterület 460/80 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 27.147 nm területű, „kivett ipartelep, raktár” megnevezésű, természetben a 2890 Tata, 460/80 helyrajzi szám (Tatai ipari park, Barina utca 9.) alatt található ingatlant, az azon található valamennyi felépítménnyel együtt (az „Ingatlan) kívánja megvásárolni.

Az Ingatlanon két főépület áll, mindkettő funkciója raktárcsarnok.

„A” épület: 5.115,6 nm bérbeadható terület
Építés éve: 2004., bővítés: 2008.

„B” épület: 6.702,5 nm bérbeadható terület
Építés éve: 2009.

Portaépület: 39,91 nm

Az Ingatlan 100%-ban bérbeadott, kizárólagos jellegel használja a Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság logisztikai, raktározási tevékenység céljából.

Az Alap célja a jövedelemtermelés.

Az Alap nyíltvégű.

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek. A Befektetőnek az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 100.000,- EUR, azaz egyszázezer euróössznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik.

A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegy jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
A forgalombahozatali mennyiség minimuma és maximuma sorozatonként megegyezik.
Az „A” sorozat tekintetében: 1.336.000 EUR
A „B” sorozat tekintetében: 334.000 EUR

BIGGEORGE 15. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN AZONOSÍTÓJA:
HU0000720875

BIGGEORGE 15. Ingatlanforgalmazó INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY ISIN AZONOSÍTÓJA :
HU0000720867

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerültek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 1 EUR, azaz egy euró
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 1 EUR, azaz egy euró.