Befektetési alapok

Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

Befektetési politika

Az Alap a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest XI. kerület belterület 1996/23 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, XI. kerület Maléter Pál utca 3. szám alatt található, kivett beépítetlen terület besorolású, összesen 3.366 m2 alapterületű ingatlant, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest XI. kerület belterület 1996/21 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, XI. kerület Beregszász utca 6/b. szám alatt található, kivett beépítetlen terület besorolású, összesen 11.038 m2 alapterületű ingatlant (együtt az „Ingatlan”) kívánja az Alap értékelője által megállapított piaci értéknek megfelelő megvásárolni, a szintén az Alapkezelő által kezelt Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alaptól.

A fenti Ingatlanon az Alap „Sasad Liget Lakópark 6. ütem” néven saját beruházásában 46 db lakást, 6 db üzlethelyiséget, 55 db tárolót, 40 db gépkocsi beállót, továbbá „Sasad Liget Lakópark 7. ütem” néven saját beruházásában 141 db lakást, 139 db tárolót, 140 db gépkocsi beállót kíván megépíteni (a továbbiakban és ezt megelőzően a „Projekt”).

A Projekt jogerős építési engedéllyel rendelkezik (VIII-1073-41/2017 és VIII-880-33/2017 ügyiratszám)

Sasad Liget Lakópark 6. ütem:

A telken kettő épülettömeg jelenik meg („A” és „B” épületek), melyek a felszín alatt -2 pinceszinten összeköttetésben állnak egymással. Mindkét épület kéttraktusos, függőfolyosós kialakítású, fedett-nyitott, a csapadék hatásaitól védett kialakítású lépcsőházakkal. A tagolt tömegeknek köszönhetően a zöldfelületek rendszere behálózza az épületek közötti területet, mely zöldfelületek a telek közepén egy nagyobb összefüggő belső kertet hoznak létre. Az épületek a terepszint felett földszint + 4 emeletesek. A telek lejtése miatt az épületek eltérő belső padlószinttel készülnek. A teremgarázs a Maléter Pál utca felől rámpán közelíthető meg. A gyalogos megközelítés két ponton lehetséges, a Maléter Pál utcáról és a Pálinkás Antal utcáról. A földszinti lakásokhoz a zöldtetőre kifutó burkolt teraszok és növényzettel határolt magánhasználatú kiskertek tartoznak. A földszinten elhelyezkedő szolgáltató funkciójú helyiségek előtti területek részben burkolt, részben növényzettel ellátott felületűek. Az épülettömbök nagy része délkeleti-északnyugati tájolású, egy részük a későbbiekben kialakításra kerülő közparkra, egy részük az V. ütem belső udvarára néző kilátással. Mindkét épületszárnyban egy-egy 630 kg/8 személyes lift kerül beépítésre.

Az engedélyezési és a kiviteli terveket a Reload Építészstúdió Kft. készítette el. Jelenleg a kiviteli tervek felülvizsgálata és jóváhagyása folyamatban van. A kivitelezési munkák a tereprendezéssel és földmunkával 2018. január 29-én elindultak. A szerkezetépítési, elektromos és gépészeti szakági kivitelezők versenyeztetése már folyamatban van. A projekt tervezett befejezése 2019. IV. negyedév (vevői átadásokkal együtt).

Sasad Liget Lakópark 7. ütem:

A telken négy épülettömeg jelenik meg („A”, „B”, „C” és „D” épületek), melyek a felszín alatt a pinceszinten összeköttetésben állnak egymással. A négy különböző karakterű épülettömeg igazodik a telek adottságaihoz és az optimális tájoláshoz. Az épületek egy és kéttraktusos függőfolyosós kialakítású, fedett-nyitott, a csapadék hatásaitól védett kialakítású lépcsőházakkal. A tagolt tömegeknek köszönhetően a zöldfelületek rendszere behálózza az épületek közötti területet, mely zöldfelületek a telek közepén egy nagyobb összefüggő belső kertet hoznak létre. Az épületek a terepszint felett földszint + 4 emeletesek. A telek lejtése miatt az épületek eltérő belső padlószinttel készülnek. A teremgarázs a Maléter Pál utca felől rámpán közelíthető meg. A gyalogos megközelítés négy ponton lehetséges, a Maléter Pál utcáról és a Beregszászi utcáról 1-1 db, a Pálinkás Antal utcáról 2 db. Az épülettömbök nagy része délkeleti-délnyugati tájolású, egy részük a Sashegyre néző kilátással. Az „A” és „C” épületekben egy-egy 1000 kg/13 személyes, a „B” épületben egy 1000 kg/13 személyes és egy 630 kg/8 személyes lift, a „D” épületben egy 630 kg/8 személyes lift kerül beépítésre.

Az engedélyezési és a kiviteli terveket a Reload Építészstúdió Kft. készítette el. Jelenleg a kiviteli tervek felülvizsgálata és jóváhagyása folyamatban van. A kivitelezési munkák a tereprendezéssel és földmunkával 2018. január 29-én elindultak. A szerkezetépítési, elektromos és gépészeti szakági kivitelezők versenyeztetése folyamatban van. A projekt tervezett befejezése 2019. IV. negyedév (vevői átadásokkal együtt).

A Sasad Liget Lakópark 6. és 7. ütem keretében felépülő épülettömegek között az Alap egy közparkot fog saját költségén kialakítani.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap zártvégű, futamideje 24 hónap.

A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek. A Befektetőnek az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 100.000,- EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelő (a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes, MNB EUR árfolyamon átszámított) azaz 31.160.000,- HUF (harmincegymillió-százhatvanezer forint) össznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik.

A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek, de a Befektetőnek az „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 10.000.000,- HUF, azaz tízmillió forint Befektetési Jegyre vonatkozik.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Az „A” sorozat tekintetében: 1 248 000 000,- Ft

A „B” sorozat tekintetében 312.000.000,- Ft

BIGGEORGE 14. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZATÚ ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY
ISIN azonosítója: HU0000720743

BIGGEORGE 14. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP „B” SOROZATÚ ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY
ISIN azonosítója: HU0000720735

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.