Befektetési alapok

Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (futamideje lejárt, megszűnés alatt)

Befektetési politika

Az Alap a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal által Budapest XII. kerület belterület 8395/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, XII. kerület Stromfeld Aurél utca 29.-33 szám alatt található, kivett beépítetlen terület besorolású, összesen 8.583 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban Ingatlan) vásárolta meg.

A fenti ingatlanon az Alap „Németvölgyi Residence” néven saját beruházásában 41 db lakást, 25 db tárolót, 69 db gépkocsi beállót kíván megépíteni (a továbbiakban és ezt megelőzően Projekt). A Projekt rendelkezik a XII. kerület tervzsűri jóváhagyásával, valamint az építési engedély iránti kérelem beadásra került. A Projekt indikatív banki finanszírozási ajánlattal rendelkezik, az üzleti terveknek megfelelő paraméterekkel.

A Projekt elhelyezkedése ideális; Budapest egyik legmagasabb presztízsű kerületének népszerű részén található, ahol egyszerre érvényesül a bel-budai városi és hegyvidéki hangulat. A környék infrastrukturális ellátottsága kiváló. A közelben található a Hegyvidék Bevásárlóközpont, a MOM Park, számos kis bolt és vendéglő, illetve több magyar és nemzetközi iskola, óvoda. A Projekt tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. Az ingatlan előtt található a 112-s busz megállója, illetve pár perces sétával elérhető a 212-s és a 105-s buszok megállója is. A hegyvidéki környezet, a nagy zöld felületekkel ugyanakkor élhető életteret biztosít a Projekt lakói számára.

A lejtős telken szabadon álló épületek megközelítése három, épületenként önálló személybejáraton keresztül, a Stromfeld Aurél út felől történik. Az épületek telepítésekor kiemelt szempont volt a környezethez illeszkedő, kellemes térérzetet biztosító beépítés és a nagy kiterjedésű, egybefüggő felületű belső kert kialakítása, valamint a lakások tájolása a feltáruló városi panoráma felé. A parkon belül felszín feletti gépjármű forgalom nincs. A gépjárművek az épületek alatt szerkezetileg önálló, de egymással összekötött mélygarázsokban kerülnek elhelyezésre, a Stromfeld Aurél útról nyíló közös lehajtón keresztül történő megközelítéssel. A tereplejtést kihasználva a csatlakozó terepszint alatt, illetve a garázsszinten helyezkednek el a lakásokhoz tartozó kerékpártárolók, a hulladéktárolók, valamint a gépészeti helyiségek.

Az „A” és „C” jelű épületben 14-14 db, a „B” jelű épületben 13 db lakás kerül kialakításra, összesen 3.562 m2 nettó lakásterülettel. Az épületek földszint + 4 szintesek. Minden szinten egyedi kialakítású lakások találhatóak. A lakásmixet úgy alakítottuk ki, hogy elérhetőek nappali+1 hálószobástól, nappali + 4 hálószobás lakásokig minden lakástípus, 50-148 nettó m2 közötti méretekkel. Az épület szerkezeti rendszere úgy került megtervezésre, hogy igény esetén lehetőség van a lakások összevonására is.

A földszinti lakásokhoz különböző alapterületű, kizárólagos használatú kertek tartoznak, melyeket kertépítészeti eszközök határolnak el a közös használatú, a telektömb belsejében parkszerűen kialakított, közel 6.000 m2-es, közös használatú ősfás kerttől. A felsőbb lakások nagyméretű teraszokkal rendelkeznek. A teraszok kialakításánál a saját kert élmény elérése volt a cél, ezért a felület részben alacsony gondozási igényű fa-műanyag kompozit (WPC) teraszburkolat, részben pedig intenzív kialakítású tetőkerti zöldfelület.

Az épületek homlokzatának egyediségét a változó síkok és a visszalépcsőztetett tömegek biztosítják. A homlokzatképzés dryvit rendszerű, nemesvakolat kialakítású, amelyet színes, printelt, edzett üveg betétek egészítenek ki. A három épületen az üvegbetétek egymástól eltérő színezéssel készülnek.

Az épület tömege alkalmazkodik a szabályozásban meghatározott építési vonalakhoz.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap zártvégű, futamideje 27 hónap.
A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek. A Befektetőnek az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 100.000,- EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelő (a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes, MNB EUR árfolyamon átszámított) azaz 30.806.000,- HUF (harmincmillió-hétszázkilencvenhatezer forint) össznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik.

A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek, de a Befektetőnek az „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 10.000.000,- HUF, azaz tízmillió forint Befektetési Jegyre vonatkozik.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek a másodlagos forgalomban kizárólag azon Befektetők részére értékesíthetőek, akik az átruházás időpontjában már az Alap befektetői.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
Az „A” sorozat tekintetében: 760.000.000,- Ft
A „B” sorozat tekintetében 190.000.000,- Ft

Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „A” sorozatú zártvégű befektetési jegy
ISIN azonosítója: HU0000719067

Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „B” sorozatú zártvégű befektetési jegy
ISIN azonosítója: HU0000719075

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerültek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.