Befektetési alapok

Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (futamideje lejárt, megszűnés alatt)

Befektetési politika

Az Alap a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által Budapest V. kerület belterület 24354/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest, V. kerület Petőfi Sándor utca 17. szám alatt található, összesen 2.356 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban Ingatlan) kívánja megvásárolni.

A fenti ingatlanon az Alap „Emerald Residence” néven saját beruházásában 69 db lakást, 6 db vendéglátóipari és kiskereskedelmi üzlethelyiséget, megközelítőleg 900 nm telekommunikációs helyiséget és a tetőn elhelyezendő antenna helyeket, 99 szobás 3* superior boutique hotelt, 16 db tárolót, 12 db gépkocsi beállót kíván megépíteni (a továbbiakban és ezt megelőzően Projekt) azzal, hogy a Projekt megvalósítása során az egyes értékesítésre kerülő önálló rendeltetési egységek száma változhat.

A megvalósítandó épület alapvetően lakó- és hotel épület, kiskereskedelmi és vendéglátóipari egységekkel kiegészítve. Az „Emerald Residence” remek közlekedési és infrastrukturális adottságainak köszönhetően könnyen megközelíthető és élhető életteret biztosít lakói és a hotel vendégei számára. Elhelyezkedése ideális, a Váci utcával, Budapest elsőszámú sétálóutcájával közvetlenül párhuzamosan található.

A környék ellátottsága kiváló: óvoda, iskola, gyógyszertár, éttermek mind elérhető közelségben találhatók.

Az épület fő homlokzatai a Petőfi Sándor utca és a Szervita tér felé néznek. A lakóház gyalogos főbejárata a Petőfi Sándor utca felől, a Hotel gyalogos főbejárata pedig a Városház utca felől közelíthető meg. Gépkocsival az épületbe bejutni a Petőfi utcai homlokzaton keresztül autólifttel lehetséges.

Az épület lakóház oldalának földszintjén és 1. emeletén helyezkednek el a kiskereskedelmi, vendéglátóipari egységek, melyek az utcáról közvetlenül megközelíthetőek. Emellett a korábban sekrestyeként szolgáló ingatlanrészben szintén kiskeresedelmi, vendéglátó egységeket tervez az Alap megfejleszteni, amely a Városház utcáról nyílik majd.

A felső szintek fokozatosan lépcsőznek a Szervita tér irányából, így illeszkedve megfelelő csatlakozási magassággal a szomszéd felé. Az így kialakított lépcsőzések miatt a felsőbb szinteken nagyméretű panoráma teraszok kerülnek kiépítésre.

A Hotel szárnyban a szobákon kívül kiépítésre kerül a Hotel reggelizője a földszinten, illetve az ezt kiszolgáló reggeliztető konyha a pincében.

Az Alap célja a tőkenövekedés.

Az Alap zártvégű, futamideje 26 hónap.
A Befektetési Jegyek kibocsátására, forgalomba hozatalára a zárt körben kerül sor, a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó előírásaival összhangban.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag olyan Befektetők jogosultak, akik egyenként legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján minősül zártkörűnek. A Befektetőnek az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 100.000,- EUR, azaz egyszázezer eurónak megfelelő (a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes, MNB EUR árfolyamon átszámított) azaz 30.796.000,- HUF (harmincmillió-hétszázkilencvenhatezer forint) össznévértékű Befektetési Jegyre vonatkozik.

A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek jegyzésére kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt, százötvennél kevesebb személy jogosult, így azok forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek, de a Befektetőnek az „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyekre vonatkozó jegyzési nyilatkozata akkor érvényes, ha az legkevesebb 10.000.000,- HUF, azaz tízmillió forint Befektetési Jegyre vonatkozik.

A forgalomba hozatalt követően sem az „A” sorozatú, sem a „B” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános értékesítésre nem ajánlhatóak fel, szabályozott piacra nem kerülnek bevezetésre. Mindaddig, amíg az Alap zártkörű befektetési alapként működik (nem alakul át nyilvános befektetési alappá) a zártkörűen forgalomba hozott Befektetési Jegy Befektetőknek való felajánlására a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra meghatározott szabályai szerint, annak korlátai között kerülhet sor.

Az „A” sorozatú Befektetési Jegyek a másodlagos forgalomban kizárólag azon Befektetők részére értékesíthetőek, akik az átruházás időpontjában már az Alap befektetői.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Az „A” sorozat tekintetében: 1.680.000.000,- Ft
A „B” sorozat tekintetében 420.000.000,- Ft

Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „A” sorozatú zártvégű befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000719034

Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap „B” sorozatú zártvégű befektetési jegy ISIN azonosítója: HU0000719042

Mind az „A” sorozatú, mind a „B” sorozatú Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerültek előállításra a KELER Zrt. által.

Az „A” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.
A „B” sorozatba tartozó Befektetési Jegyek névértéke: 100 HUF, azaz egyszáz forint.